Elewator zbożowy w Baborowie

Aktualności

Czas pracy 7.00 – 15.00

 

Adres

Elewator zbożowy w Baborowie
ul. Opawska 23/25
48-120 Baborów

 

Adres korespondencyjny

GLENPORT Sp. z o.o.
ul. Portowa 4
82-300 Elbląg

Kontakt

Tel: +48 77 405 23 35

Czas pracy

poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00
pierwszy załadunek 7:15
ostatni załadunek 14:15

 

 

 

 

 

 

 • Pszenica
 • Sorgo
 • Kukurydza
 • Jęczmień
 • Nasiona roślin strączkowych
 • Rzepak i nasiona oleiste
 • Śruty
 • Cukier
 • Bawełna
 • Oleje roślinne
 • Biodiesel
Pojemność

32 000 ton

 

 

 

 

Elewator oferuję obsługę ładunków intermodalnych.

 

 

 1. Samowolny wjazd na teren zakładu jest zabroniony. Kierowca przed wjazdem powinien się zgłosić w biurze, gdzie uzyska szczegółowe informacje odnośnie miejsca i sposobu załadunku / rozładunku pojazdu, inne osoby powinny zaparkować samochód na wyznaczonym parkingu i udać się do biura.
 2. Goście, kontrahenci i kierowcy powinni stosować się do poleceń obsługi (miejsce oczekiwania, ustawienie pojazdu pod załadunek / rozładunek).
 3. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem środka transportu do obsługi (załadunek /rozładunek ) leżą po stronie kierowcy.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie elewatorów Glenport sp. z o.o. jest zobowiązana do przestrzegania ogólnych przepisów BHP, PPOŻ oraz poniższych zasad:
  • ograniczenie prędkości: do 10 km/h
  • bezwzględne pierwszeństwo przejazdu urządzeń transportowych
  • Przed wjazdem na teren zakładu kierowca jest zobowiązany założyć:
   • kamizelkę odblaskową,
   • kask ochronny,
   • okulary ochronne
   • obuwie z twardą podeszwą
  • zakaz samowolnego oddalania się od pojazdu oraz samowolnego poruszania się po terenie zakładu
  • zakaz przebywania osób postronnych na terenie zakładu
  • zakaz palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi
 5. W poszczególnych obiektach sposób obsługi oraz przepisy wewnętrzne mogą się różnić, goście, kontrahenci i kierowcy są zobowiązani dostosować się do lokalnych wymagań.

 

 

średni rozładunek ton na godz.

samochodów na godz.

średnia ilość przyjęć i wydań m/c

średni czas oczekiwania

Dla Rolnika

Dokumenty do pobrania
 

:: Oświadczenie RR
:: Oświadczenie VAT

BHP

Zapoznaj się z zasadami dla Gości i kontrahentów przebywających na obiektach (więcej).

 

Dla Dostawcy

BHP
 

 

Zapoznaj się z zasadami dla Gości i kontrahentów przebywających na obiektach (więcej).